วัคซีนโควิดสัญชาติไทยลุ้นได้ใช้สิ้นปี63นี้!พร้อมจับมือ”อ๊อคฟอร์ด”วิจัยหวังได้ใช้ราคาทุน  

CR: www.techexplorist.com

คนไทยมีลุ้นเข้าถึงวัคซีนโควิด รัฐควักพันล้านบาท ผลิตเอง-ร่วมทุนตปท.วิจัย คาดได้ใช้ สินปี 2563 หรือ ราวกลางปี 2564 นี้

Advertisement

ที่ประชุม ครม.  (25 ส.ค. 63) ได้อนุมัติงบกลาง วงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แม้ที่ผ่านมา นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “ประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดในระลอกที่ 2 ได้ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกิจการต่าง ๆ ในประเทศให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม แนวทางการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1.เป้าหมายระยะสั้น – กลาง  นำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ผลิต เช่น จีน ทวีปยุโรป เพื่อการผลิตวัคซีนด้วยตนเองต่อไป2.เป้าหมายระยะกลาง – ยาว พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้ทันท่วงที และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาและผลิตวัคซีน

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

โดยการผลิตวัคซีนใช้ได้เองในประเทศนั้นจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวข้ามสถานการณ์การระบาดได้อย่างก้าวกระโดด และคาดว่าหากบ้านเรามีวัคซีนใช้เร็วขึ้น 1 เดือน จะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ถึง 250,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจ และเรียกความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศได้อีกด้วย

CR:publichealth.gsu_.edu

ทั้งนี้นอกเหนือจาก แนวทางการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดำเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ประเทศไทย ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ดประเทศอังกฤษ ร่วมกันวิจัยวัคซีนอีกด้วย ภายใต้ข้อตกลงที่หากมีวัคซีนแล้วไทยจะได้รับวัคซีนดังกล่าวในราคาทุน โดยล่าสุด วัคซีนโควิด -19 ในหลายประเทศอยู่ในระหว่างการทดลองขั้นสุดท้ายกับมนุษย์ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า อาจจะได้ใช้ในช่วงปลายปี 2563 นี้ หรือ อย่างช้าอาจยืดออกไปราวกลางปี 2564