สั่งโยก “อรรถพล”นั่งกรมควบคุมมลพิษครบรอบ 30ปีวัน “สืบ”

ครม.สั่งย้าย อธิบดีกรมป่าไม้ “อรรถพล เจริญชันษา” โยกไปนั่ง กรมควบคุมมลพิษ

Advertisement

วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

2. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นรองปลัด ทส.

3. นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการทส. เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดทส. เป็นอธิบดีกรมป่าไม้

5. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการทส. เป็นรองปลัดทส.

โดยการสั่งย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ในครั้งนี้ ถือเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก เพราะตรงกับเป็นวันครบรอบ 30 ปี การจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง