“รัฐมนตรี20วัน” ขุนคลัง “ปรีดี”ลาออก!!…

ลาออกแล้ว “ปรีดี ดาวฉาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังรับตำแหน่งขุนคลังได้เพียง 20วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วย นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี ดาวฉาย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563