ขาซิ่งโปรดทราบ…..จะขับ “บิ๊กไบค์” ต่อไปนี้ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ

ในปัจจุบัน “มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์” ได้รับความนิยมในอัตราที่สูงอย่างก้าวกระโดดกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้ว่าบนท้องถนนมีรถประเภทนี้วิ่งกันเกลื่อนกลาด และมีจำนวนมากที่ขับขี่บนความประมาทและไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องดีพอจนเกิดปัญหามากมายบนท้องถนน

Advertisement

ล่าสุด ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสาระสำคัญ กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

คาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

ขอบคุณภาพจากเพจ MOTOGP