คณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา

“ดร.นิลุบล” นำคณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมขอคำแนะนำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำหน้าที่

Advertisement

ดร.นิลุบล ลิ่มพงษ์พันธุ์  นำคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จากนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา โดยประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงนโยบายการเปิดบ้านให้เป็นที่รู้จักศาลฎีกามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างศาลชั้นต้นถึงศาลฎีกา และนำไปเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม

 

จากนั้นคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้เข้าเยี่ยมชมศาลฎีกาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ในการทำงานในหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องรับรอง 1 ศาลฎีกา