“เรื่องโรคกระดูก…ใกล้ตัวกว่าที่คิด” รพ.สินแพทย์เสรีรักษ์จัดกิจกรรมให้ความรู้

โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ เปิดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูก และการดูแลสุขภาพ

Advertisement

เพราะเรื่องของกระดูกและโรคกระดูก เป็นเรื่องสำคัญ และควรให้ความสำคัญ ไม่เพียงเฉพาะผู้สูงวัย แต่เรื่องของโรคกระดูกเป็นเรื่องที่คนทุกเพศทุกวัยควรให้ความสนใจ โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ เน้นเรื่องของการรักษาสุขภาพ ผ่าน กิจกรรมเสวนาให้ความรู้  “เรื่องโรคกระดูก…ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันที่ 3และ4 ตุลาคม ณ โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์

โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนานจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นการร่วมฟังเสวนา เรื่อง กระดูกสันหลังอักเสบ…เป็นเรื่องใหญ่ โดย นพ.จรรยาวรรธน์ จิรจริยวัฒน์  (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์) และในวันที่ 4 ตุลาคม  2563 เสาวนาในหัวข้อเรื่อง Life KPI  สุขใจเมื่อสุขภาพ กายดี โดย พญ.ปวีณ์สุดา  เดชะรินทร์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการดูแลร่างกายตัวเองอย่างวิธี และลดความเสี่ยงที่เกิดในอนาคต  และกิจกรรมแสดง โยคะเพื่อสุขภาพ ร่วมลุ้นรางวัลในงาน

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน และร่วมลุ้นรางวัลแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และแนวทางการใช้ชีวิต เพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคกระดูก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรคที่หลายคนให้ความสำคัญในปัจจุบัน