ไม่มีวินัย…ทบ.ลงทัณฑ์กำลังพลเกี่ยวข้องเหตุวิวาท ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม ผิดวินัยทหาร

ไม่รอดหลังมีข่าวการ์ดร้านอาหารในเขตสายไหม กทม.ได้ทำร้ายร่างกายลูกค้า จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งส่วนหนึ่งของการ์ดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่หาเบี้ยพิเศษ ล่าสุดถูกสั่งขังแล้ว 14 วัน พร้อมเตรียมรับโทษทางกฎหมายต่อไป โดยร้านอาหารแห่งนี้โดนสั่งปิด 30 วัน

Advertisement

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ปรากฏภาพข่าว การ์ดร้านอาหารในเขตสายไหม กทม.ได้ทำร้ายร่างกายลูกค้า จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา และรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มการ์ดดังกล่าวมีทหารร่วมอยู่ด้วยนั้น กรณีดังกล่าว กระทรวงกลาโหมได้มอบให้เหล่าทัพตรวจสอบว่ามีกำลังพลในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีกำลังพลนายทหารชั้นประทวน 3 นาย สังกัด กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้

 

โดยรับว่าไปทำงานพิเศษนอกเวลาราชการที่ร้านอาหารดังกล่าวและอยู่ในเหตุการณ์ ในขั้นต้นหน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาทัณฑ์ขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับประสานอำนวยการทางคดี ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ขณะนี้กำลังพลทั้ง 3 นายถูกลงโทษทางวินัยตามแบบธรรมเนียมทหารด้วยการจำขัง 14 วัน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอีก 7 วัน

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหาร ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะการไปทำงานพิเศษที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ขัดต่อคำสั่งกองทัพบก ที่ 1301/2534 เรื่อง

 

ห้ามกำลังพลเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข รวมทั้งการมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ส่งผลกระทบภาพพจน์ของหน่วยงานโดยรวม ซึ่งต้องได้รับการดำเนินการ ทั้งทางกฎหมายและทางวินัยควบคู่กันไป ทั้งนี้ กองทัพบกมีนโยบายชัดเจนให้กำลังพลประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดี เชื่อว่าสังคมจะเข้าใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล และกองทัพบกได้ดำเนินการเรื่องนี้ตามข้อเท็จจริง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย