รัฐดัน “ช้อปดีมีคืน” กระตุ้นกลุ่มมีกำลังซื้อออกมาจับจ่าย

รัฐบาล โดย ศบศ. เห็นชอบออกมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท พร้อมปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”

Advertisement

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2563 ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภค “ช้อปดีมีคืน” โดยรัฐบาลจะทำการสนับสนุนด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มที่มีกำลังซื้อออกมาจับจ่าย กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขาย หนังสือและสินค้า OTOP โดยไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

 

มีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถนำไปยื่นภาษีได้ในช่วงมีนาคม 2564 คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 120,000 ล้านบาทเตรียมเสนอเข้านำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มั่นใจว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะมีเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 200,000 ล้าน จากโครงการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน , มาตรการคนละครึ่ง รวมถึงมาตรการช้อปดีมีคืน และยังผ่านการใช้งบประมาณอีก 60,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีการขยายเวลามาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 และมีการปรับเงื่อนไขใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิมากขึ้น เช่น สามารถนำไปเที่ยวภายในจังหวัดของตนเองได้