บรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระแก้ว

ภาพบรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชินีเสด็จฯ  ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว กทม.) ในพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจำนวนมากที่ใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าฯ รับเสด็จแสดงความจงรักภักดีในวันนี้ (1 พ.ย. 2563) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

เครดิตภาพจากสื่อออนไลน์