“ประยุทธ์”ต้องลาออกสถานเดียว!!ปฏิญญาสนามหลวง“กลุ่มราษฎร”ไม่ร่วมสมานฉันท์!

ไม่ร่วมสังฆกรรมคณะกรรมการสมานฉันท์ มองเป็นเพียงการซื้อเวลา ย้ำ นายกฯ ต้องลาออกสถานเดียว พร้อมยืนหยัด 3 ข้อเรียกร้องหนักแน่น

Advertisement

กลุ่มราษฎรจัดแถลงข่าวตัวแทน กว่า 20 คน และเครือข่ายกลุ่มเคลื่อนไหว “ม็อบคณะราษฎร” เข้าร่วม บริเวณท้องสนามหลวง โดยทั้งหมดอ่านแถลงการณ์พร้อมกัน มีเนื้อหาโดยสรุปว่าไม่ยอมรับคณะกรรมการปรองดอง-สมานฉันท์ เพราะไม่ใช่ทางแก้ปัญหา การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คืออุปสรรคใหญ่ที่สุด จึงขอประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ โดยยืนยัน 3 ข้อเรียกร้อง แถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์จากราษฎร ดังที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรมการปรองดอง-สมานฉันท์ขึ้น โดยให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองในสังคม และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาตินั้น พวกเราเห็นว่า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมิอาจนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาใดๆ ดังที่กล่าวอ้างได้ เพราะแท้จริงแล้ว การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์  เป็นอุปสรรคประการใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งปวงของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่แรก จึงนับได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล เพื่อซื้อเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์เพียงเท่านั้น

โดยทางกลุ่มและเครือข่าย ขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับ และจะไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น และขอยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะเริ่มต้นมิได้เลย หาก พล.อ.ประยุทธ์  ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ พวกเราขอยืนยันในข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้1. พล.อ.ประยุทธ์  ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
3. ต้องมีการปฏิรูปสถาบันฯ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ