ไสยศาสตร์กับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน (คลิป)

ไสยศาสตร์กับสังคมไทยถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานแสนนาน แม้ว่าปัจจุบันเราจะหันไปเชื่อถือในวิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่ไสยศาสตร์ก็ยังสอดแทรกอยู่ในสังคมทุกบริบทที่เราจะสามารถพบเห็นได้ ไสยศาสตร์คืออะไร?.. และอยู่ร่วมกับสังคมชาวพุทธได้อย่างไรลองมาฟังความเห็นจาก “อาจารย์ทรัพย์ มุนีเทพ”

Advertisement