รีดภาษีอุดเงินได้ไม่เข้าเป้า!!“กรมสรรพากร”จ่อถอนขนห่านนับล้านรายค้าออนไลน์งานเข้า!

จ่ายมาซะดีๆ มีข้อมูลหมดแล้วนะ!! “กรมสรรพากร” ตั้งธงรีดภาษีเพิ่ม หลังรายได้ไม่เข้าเป้าจากผลกระทบโควิด ค้าออนไลน์งานเข้า!! จ่อโดนไล่เบี้ย เล็งกวาดผู้มีรายได้ตรงเกณฑ์เข้าสู่ระบบเพิ่มนับล้านราย

Advertisement

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรเตรียมแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่ 2.085 ล้านล้านบาท จากปี 2563 ที่จัดเก็บภาษีได้ 1.83 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.8 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19โดยปี 2564 นี้กรมตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงาน 2 เรื่อง คือ ขยายฐานผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 5 แสนราย และ จัดเก็บภาษีให้เข้าเป้าหมายที่วางไว้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

โดยกรมสรรพากรจะเร่งขยายฐานการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบ เนื่องจากยังมีผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานภาษีอยู่จำนวนมาก ซึ่งการยื่นภาษีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2562 ที่ยื่นในปี 2563 มีจำนวนผู้ยื่นแบบรวม 9.55 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5 แสนราย แต่มีผู้เสียภาษีจริง โดยพิจารณาจากฐานรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน ต้องเสียภาษี มีผู้เสียภาษีแค่ 3.3 ล้านรายเท่านั้น

นอกจากนี้ จากข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ยังมีอีกกว่า 6 ล้านรายที่อยู่นอกระบบ ทั้งที่เป็นธุรกิจออนไลน์ และ ออฟไลน์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษีถูกต้อง ส่วนนี้จะต้องเร่งดึงเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ให้ความรู้ผู้เสียภาษี ซึ่งกรมมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันมีการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์กว่า 6 แสนราย แต่มาเสียภาษี (ภ.ง.ด.50/51) เพียง 4.5 แสนรายเท่านั้น จำเป็นต้องนำมาอยู่ในฐานภาษีให้หมด เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้เสียภาษี