ประมวลภาพม็อบราษฎรแยกราชประสงค์-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ควันหลงม็อบ “ราษฎร” บริเวณ แยกราชประสงค์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงเย็น จนถึงช่วงค่ำ ของวันที่ 19 พ.ย.63 โดยมีสัญลักษณ์ “เป็ด” เป็นสีสันใหม่ของการชุมนุม 

Advertisement
ประชาชนทะยอยเดินทางมารวมตัวกันในช่วง16.00 น.

มีกิจกรรมรถปราศรัย 

กิจกรรมการพ่นสีบนพื้นถนน
การนำเป็ดมาเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุม เป็นอีกหนึ่งในสีสันที่หลายคนให้ความสนใจ

ตั้งขบวนเคลื่อนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 โดยท้ายแถวยังมีผู้ชุมนุมเต็มพื้นที่แยกราชประสงค์
ขณะที่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดแถวควบคุมฝูงชน

แปรขบวนมุ่งหน้าสูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมสัญลักษณ์ “เป็ด”