“ประยุทธ์” ได้ไปต่อ!!ศาลรธน.วินิจฉัยไม่ผิดคดีพักบ้านหลวง!!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“ลุงตู่”พักบ้านหลวงรอด!! นั่งเก้าอี้นายกฯ ต่อ ศาลวินิจฉัย มีสิทธิตามระเบียบกองทัพบก รวมถึงไม่เป็นการเรียกรับผลประโยชน์ ไม่มีความผิดตามคำร้อง 

Advertisement

จากคดีอาศัยบ้านพักทหาร หลังเกษ๊ยณอายุราชการ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5)และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3)หรือไม่ กรณีอยู่อาศัยในบ้านพักหลวง ของกองทัพบก ล่าสุดคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยลงมติ โดยระบุโดยสรุปว่า พล.อ.ประยุทธฺ์ มีคุณสมบัติ พักอาศัยได้อย่างถูกต้องในฐานะผู้นำประเทศ และกระทำดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรับผลประโยชน์ และยังมีสถานะเป็นผู้นำประเทศ รวมถึงเป็นนายทหารชั้นสูงตามระเบียบของกองทัพบก ความเป็นรัฐมนตรีของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สิ้นสุดลงตามคำร้อง