คุมเข้มงานอีเวนต์รับมือโควิดระบาดรอบสอง สธ.ย้ำ“การ์ดอย่าตก”!!

รมช.สธ. ย้ำการจัดมหกรรมแสดงสินค้า ต้องเข้มมาตรการป้องกันโควิด19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือ เข้มผู้เข้าชมและผู้จัดงานปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข การ์ดอย่าตก

Advertisement

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 การจัดงานมหกรรม ผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า งานดังกล่าวเป็นงานมหกรรมที่มีผู้นำและบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด19 ดังนั้น การป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในการจัดงานมหกรรมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องเคร่งครัด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขอให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ ผู้จัดงานและแขกที่เข้าร่วมงาน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน และแนะนำไปพบแพทย์ ที่สำคัญทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทั้งในบริเวณงาน พื้นที่รอเข้างาน หรือพื้นที่รอคิว พร้อมกันนี้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณงานอย่างเพียงพอ และจัดเจ้าหน้าที่คอยเตือนผู้ร่วมงานให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

“ถ้าเราต้องควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามแผนการป้องกันโรคโควิด19 ก็มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในพื้นที่จัดงานได้”