“เกรท วรินทร” พาเที่ยวงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ 63

“เกรท วรินทร” นำทัพศิลปินพาเที่ยวงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ 63 สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

Advertisement

ในการจัดงาน ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานกรรมการจัดงาน เผยว่า งาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

ทางด้านหนุ่มเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ ที่มาร่วมงานพร้อมสร้างสีสันโชว์ร้องเพลงบนเวที และพาเที่ยวชมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ และอุดหนุนสินค้าจากคนพิการ พร้อมกล่าวว่า “สำหรับการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจ รอยยิ้ม และความหวังให้พวกเขาด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆ ภายในงาน ซึ่งในปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่มีความพยายาม และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานฝีมือต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม อยากให้คนไทยทุกคนได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้พิการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปด้วยครับ

โดยภายในงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” ยังมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย เช่น การแสดงของคนพิการ การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน นักร้อง นักแสดง อาทิ เจนนิเฟอร์ คิ้ม , เกรท วรินทร , ว่าน ธนกฤต , ต่าย อรทัย , น้องเอิงเอย , เตวิชญ์ , ยิ่งยง ยอดบัวงาม , ฮาย อาภาพร และ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เป็นต้น รวมทั้งการแสดงของวงดนตรีและนักร้องจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวงดนตรีนักร้อง จาก กรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ