สถานการณ์ความคืบหน้าของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 382 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 5,289 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 60 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,053 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,176 ราย

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 382 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 14 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 360 คน และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 คน อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)

สำหรับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 77,144,639 ราย อาการรุนแรง 106,202 ราย รักษาหายแล้ว 54,040,671 ราย เสียชีวิต 1,699,038 ราย