พิษโควิด-19 กนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ต่อปี ชี้ศก.ไทยมีความไม่แน่นอนสูง

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% หลังประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง จากปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19

Advertisement

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด เพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว -6.6% ในปี 2563 ดีกว่าประเมินไว้เดิมจากภาคบริโภคเอกชนและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยในระยะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ขณะที่ในระยะถัดไป ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และพัฒนาการของตลาดแรงงาน ซึ่งยังมีจำนวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงานอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ การฟื้นตัวที่แตกต่างกันของแต่ละภาคเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป