คลังรับประกันเราจะชนะ..ลงทะเบียนได้ยาวถึง 12 กพ.

“เราชนะ” ให้โอกาสผู้ลงทะเบียน หากติดขัดลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่ได้ มีโอกาสลงซ้ำใหม่ได้ถึง 12 กุมภาพันธ์ศกนี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการเราชนะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

Advertisement

สำหรับการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 6.03 ล้านคน โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น และใช้วงเงินสิทธิในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ส่วนประชาชนที่ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ยืนยันว่า จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน