เศรษฐกิจไทยเสี่ยง!ความไม่แน่นอนสูงกนง.เคาะคงดอกเบี้ยนโยบาย0.50%ต่อปี

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหวังแรงหนุนจากดอกเบี้ยระดับต่ำดันเศรษฐกิจไทย ที่เสี่ยงและต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง กนง.ย้ำผลกระทบโควิดด้านเศรษฐกิจรอบนี้ไม่แรงเท่ารอบแรก

Advertisement

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยนายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคณะกรรมการประเมินว่า แม้ว่าในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่ แต่แรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ซึ่งเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ในระยะข้างหน้า จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดระลอกแรก