กปภ. อบรมอาชีพช่างประปาผู้ต้องขัง

กปภ. อบรมอาชีพช่างประปาแก่ผู้ต้องขัง

Advertisement

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น” แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน

โดยจัด อบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา ระบบไฟฟ้าในงานประปา การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ เพื่อเป็นต้นทุนความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อกลับคืนสู่สังคม