“มลายูปาตานี”ทวงเอกราช!บีอาร์เอ็นเหิม!ปล่อยคลิปครบรอบ61ปีย้ำมีศักดิ์ศรีทัดเทียมชาติอื่น(คลิป)

บีอาร์เอ็นกร้าว!!!ปล่อยคลิปก้าวข้าม 6 ทศวรรษ ประกาศตัวไม่ใช่สยาม พร้อมเน้นย้ำ “ประชาชนชาวปาตานี” มีศักดิศรีทัดเทียมชาติอื่นๆ จวกแนวทางพัฒนาเป็นแค่เรื่องแหกตาจากกองทัพ 

Advertisement

แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ บีอาร์เอ็น (BRN) ได้ปล่อยคลิปแถลงการณ์เพื่อฉลองครบรอบ 61 ปี ผ่านยูทูปโดยมีนายอับดุลการิม คาลิด (Abdulkarim Khalid) เป็นผู้ประกาศ โดยเนื้อหายังคงท้วงติงโครงการพัฒนาในพื้นที่เพื่อหวังดึงมวลชนเข้าข้างรัฐมากกว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง แต่กลับมีการร่วมรับประโยชน์จากผู้มีอำนาจกับผู้ประกอบการเป็นต้น

สำหรับคลิปดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้…ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน สลามปฏิวัติ สลามเอกราช และสลามสันติสุข พี่น้องชาวปาตานีทั้งหลาย

อัลฮัมดุลิลละห์ (บรรดาการสรรเสริญ เป็นของอัลลอฮฺ) ด้วยความเมตตาและความยินยอมอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียว บีอาร์เอ็นBRNก่อตั้งขึ้นมาตามอามานะห์ (หน้าที่ที่ได้รับมอบ) ที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนและความรักต่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดการต่อสู้ของผู้คนในอดีตที่ต้อสู้เพื่อสิทธิความเป็นเจ้าของต่อดินแดน (hak pertuanan) และอธิปไตยของปาตานี ตั้งแต่การก่อตั้ง บีอาร์เอ็นได้จัดตั้งสมาชิกและมวลชนสำหรับการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของปาตานีจากระบบปกครองแบบอาณานิคม ความขัดแย้งปาตานี-สยามยุคใหม่ดำเนินมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว และบีอาร์เอ็นอยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวอันแข็งแกร่งโดยมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่ชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนแปลง การยึดมั่นในจุดยืนและหลักการอย่างแน่นแฟ้นเป็นที่มาของการจัดตั้งที่เข้มแข็ง พวกเราต้องเข้มแข็ง และประชาชนปาตานีก็ต้องเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของเรา ปกป้องศักดิ์ศรีของชาติและคุณค่าเชิงมนุษยธรรมทั้งหลายให้ดีขึ้น

นอกจากความขัดแย้งทางอาวุธที่กำลังดำเนินอยู่ที่ปาตานี ยังมีความพยายามต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจเพื่อปลอบใจประชาชนปาตานี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจหลายโครงการเกิดขึ้นที่แผนดินปาตานีเพื่อเบี่ยงเบนความใฝ่ฝันของประชาชน แต่โครงการเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีส่วนที่เป็นการหลอก การเอาเปรียบและการฉวยโอกาสจากประชาชนเนื่องจากว่า แก่นแท้ของโครงการเหล่านี้คือความไม่จริงใจ โครงการใดที่จริงจังและไม่ได้ทำมาเพื่อซื้อใจประชาชนนั้น ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพวกนายทุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอย่างเดียว

ด้วยเหตุนี้ พี่น้องทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้นำทางสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั้งปวงต้องตระหนักว่า อัตลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเราคืออัตลักษณ์มลายูปาตานีที่มีหลากหลายเชื้อชาติ พวกเราไม่ใช่เชื้อชาติสยามดังเช่นพวกเขาต้องการให้เรายอมรับผ่านนโยบายผสมกลมกลืน ความขัดแย้งที่ปาตานีไม่ใช่พื้นที่เพื่อฉวยโอกาส และไม่ใช่สนามสำหรับธุรกิจความมั่นคงของใคร อย่าปล่อยให้ชาติของเรากลายเป็นเดิมพัน เพราะเงินทองไม่สามารถซับน้ำตาเลือดหรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น พวกเราต้องรวมใจกับปกป้องมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทรัพยากรธรรมชาติในแผ่นดินของเราให้มีอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

ประชาชนปาตานีมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับชาติอื่น ๆ และในความขัดแย้งที่ปาตานี ประชาชนปาตานีนั่นเองที่ต้องมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยเอกภาพและความสามัคคี ความรักซึ่งกันและกัน พวกเราก็ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อบรรลุความชัยชนะ ความหวังและความใฝ่ฝัน

เอกราช, เอกราช, เอกราช
ขอให้ความสันติจงมีแด่ทุกท่าน
ปาตานี, 29 รอญับ ฮ.ศ. 1442/13 มีนาคม 2021
ศูนย์มีเดีย กองลาขาธิการคณะพูดคุย กรมประชาสัมพันธ์ บีอาร์เอ็น
คำแปลจาก อ.ฮารา ชินทาโร่