กกพ.ตรึงราคาค่าไฟช่วยค่าครองชีพระหว่างพค.-ส.ค.64 นี้

ตรึงราคาค่าไฟช่วยค่าครองชีพประชาชน ถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติตรึงราคาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ เอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือน พ.ค. – ส.ค. 64 โดยเรียกเก็บที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่ค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.76 บาทต่อหน่วยโดยการตรึงราคาครั้งนี้จะทำให้ค่าไฟฟ้าในเดือนที่ประกาศลดค่า เอฟที ถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย
โดยการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการตรึงค่าเอฟทีมาอย่างต่อเนื่องนั้น ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ประกอบกับในปัจจุบันมีการบริหารจัดการการนำเข้าก๊าซทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลง
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 64 ทางเว็บไซต์ https://www.erc.or.th/ ระหว่างวันที่ 5 – 19 มี.ค. 64 และจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป