หนี้ประเทศ8.1ล้านล้านบาท!!คลังชี้เรื่องสิวๆแค่นี้ยังไม่ทะลุเพดานย้ำวินัยสูงมาก

มีวินัยทางการเงินการคลังสูงลืบลิ่ว “สบน.”แจง หนี้สาธารณะ 8.1 ล้านยังอยู่ในกรอบกฎหมาย ยืนยันรัฐบาลบริหารหนี้อย่างรอบคอบและมีวินัยสูงมาก เผยกู้มาดูแลศก.-ปัญหาโควิด

Advertisement

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ยืนยันว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 8.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 51.9% ต่อจีดีพี ยังไม่ทะลุเพดาน โดยยังอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดเพดานหนี้สาธารณะไว้ที่ระดับ 60% ต่อจีดีพี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

แม้ว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นผลทำให้รัฐบาลต้องมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อมาดูแล เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จนส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไต่ขึ้นไปใกล้เพดาน แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เพราะเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า หนี้สาธารณะในส่วนที่รัฐบาลกู้โดยตรงทั้งหมด คิดเป็น 77% พอร์ตหนี้สาธารณะทั้งหมด และ 73% จากจำนวนหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกู้โดยตรง เป็นการกู้เพื่อมาลงทุนพัฒนาประเทศ ส่วนอื่นเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่จะใช้รายได้ของตัวเองในการชำระหนี้ และหนี้ของหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลต้องดูแลจริงๆ เกี่ยวกับหนี้สาธารณะคือ 6.3 ล้านล้านบาทจากสัดส่วนหนี้สาธารณะทั้งหมดที่ 8.1 ล้านล้านบาท

“ทุกคนอาจจะมองว่าหนี้สาธารณะของไทยเยอะ แต่อยากยืนยันว่าหนี้สาธารณะของไทยยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง รัฐบาลบริหารหนี้อย่างรอบคอบและมีวินัยสูงมาก สิ่งที่อยากให้ประชาชนมั่นใจคือ สบน.จะทำหน้าที่ให้รัฐบาลอย่างครบถ้วน คือการหาเงินให้รัฐบาลให้ครบในระดับต้นทุนที่เหมาะสม และต้องมีการกระจายความเสี่ยงไม่อยู่ในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากเกินไป และที่สำคัญคือ จะไม่ไปแย่งเงินกับเอกชน เพราะรัฐบาลกู้เยอะมาก หากเอกชนไม่มีเงินไปลงทุนต่อตรงนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ สบน.ดูเรื่องทั้งหมดนี้อย่างละเอียด”