คว่ำแก้ร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3..

ผลการลงมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ช่วงดึกวันที่ 17 มีนาคม ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. วาระที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ซึ่งมีบทสรุปว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ เพราะได้คะแนนเห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์กำหนด สำหรับการลงคะแนน ปรากฎผลดังนี้ เห็นชอบ 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 206 เสียง และส.ว. 2 เสียง, ไม่เห็นชอบ 4 เสียง โดยเป็นของส.ว.ทั้ง 4 เสียง, งดออกเสียง 94 เสียง โดยเป็นของ ส.ส. 10 เสียง และ ส.ว. 84 เสียง และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 136 เสียง แบ่งเป็นเสียงของ ส.ส. 9 เสียง และ ส.ว. 127 เสียง

Advertisement

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว พบสมาชิกรัฐสภา ที่ลงมติทั้งสิ้น 442 คน แบ่งเป็น ส.ส. จำนวน 225 คน จากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ 487 คน และ ส.ว. จำนวน 217 คน จากจำนวนสมาชิกที่มี 250 คน

มีรายงานว่าการออกเสียง เห็นชอบนั้น ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีส่วนส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา คนได้วอร์คเอาท์ ไม่เข้าร่วมการออกเสียงลงมติ นอกจากนั้นยังพบ ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่ปรากฎการออกเสียงทั้งพรรค ได้แก่ พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังท้องถิ่นไทย, พรรคเศรษฐกิจใหม่, พลังธรรมใหม่ เป็นต้น ไม่พบการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

เช่นเดียวกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทย กลุ่มส.ส.ที่สังกัดกับคุณหญิงสุดารัตน์​ เกยุราพันธ์ อาทิ นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. , นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม., นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย