ศบค.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 6 จังหวัด เริ่ม 1 พ.ค. ไม่มีเคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19(ศบค.) แถลงภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ศบค.ให้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดย 1. การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันสำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร จากเดิมที่ลดเป็น 7-10 วัน ก็ให้กลับมาเป็น 14 วันทั้งหมด รวมทั้ง ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล และผู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 พ.ค.หรือก่อนวันที่ 1พ.ค.64และเดินทางถึงราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 64เป็นต้นไปและตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

Advertisement

2.การปรับระดับของพื้นที่รายจังหวัด เป็น 3 สี คือ สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 6 กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรีและเชียงใหม่ สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 45 จังหวัดที่เหลือ และสีส้ม พื้นที่ควบคุมมี 26 จังหวัด คือ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร ตราดนครนายก นครพนม หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์พังงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธรเลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและอำนาจเจริญ

สำหรับมาตรการในแต่ละระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 1. การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เหมือนกันทุกพื้นที่ 2. การจัดกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน พื้นที่สีแดงและสีส้ม ห้ามจัดมากกว่า 50 คน 3. ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม งดรับประทานอาหารในร้าน ซื้อกลับบ้านได้ เปิดไม่เกิน 21.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน พื้นที่ สีแดงบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 นสั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน พื้นที่สีส้ม บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา 4. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง พื้นที่สีแดงเข้มและพื้นที่สีแดง เปิดบริการ 04.00 -23.00 น.พื้นที่สีส้ม เปิดบริการตามปกติตามมาตรการที่กำหนด

5. สถานบริการ สถานบันเทิง บาร์คาราโอเกะทุกพื้นที่ ปิด 6. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ทุกพื้นที่ เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 7. สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ทุกพื้นที่ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และ 8. สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง พื้นที่สีแดงเข้ม ปิดยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 นแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ส่วนพื้นที่สีแดง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.แข่งขันได้โดย จำกัดผู้ชม ผู้เล่น และพื้นทีสีส้ม เปิดบริการตามข้อกำหนดสถานที่เล่นกีฬาเปิดปกติแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น

นอกจากนี้ ในส่วนของพื้นสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค แต่หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ตั้งด่านต่างๆ ทั้งหมดให้มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.2564

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ศปก.ศบค.ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ 1. ประเด็นการบังคับใช้บังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนกรณีการใส่หน้ากากให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบกับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึง กรณีอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการ work from home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน

2. ขอให้ศบศ.พิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้โดยเร่งด่วน 3. ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาสังคมเร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มความสามารถและ 4 .ให้ศปก.ศบค.ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ในการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามข้อห่วงใยของผอ.ศบค.โดยเร็วที่สุด