ร้านอาหารเฮ! ศบค.เตรียมเปิดให้ 6 จังหวัดสีแดงเข้ม นั่งทานได้ถึง 3 ทุ่ม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า สำหรับมาตรการการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 และระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและให้สอดคล้องกับการระบาดในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับโซนสีจึงต้องเกิดขึ้น ทางศปก.ศบค. จึงสรุปหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 1.ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง 2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย 4. จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ 5. สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่

Advertisement

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม” ซึ่งมีอยู่ 6 จังหวัด จะมีการให้บริโภคในร้านได้ โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% เท่ากับว่า โต๊ะ 4 คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มในร้าน ส่วนการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี เช่น การสอบเข้า-จับสลาก เข้า ป.1,ม.1,ม.4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มาขอ

ส่วน “พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน นอกจากนี้ส่วนของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ”พื้นที่ควบคุม” บริโภคในร้านได้ตามปกติงดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา นอกจากนี้ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตราที่กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนรายชื่อจังหวัดใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม อย่างไรบ้างที่ประชุมยังหารือไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีข้อหารือสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. แล้วในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้จะได้แถลงประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,256 ราย เสียชีวิต 30 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 96,050 ราย หายป่วยแล้ว 62,316 ราย เสียชีวิตสะสม 548 ราย