สโมสรนิสิตจุฬาฯรับร่วมกปปส.เป็นตราบาปพร้อมร่อนแถลงการณ์ขอโทษประชาชน

สโมสรนิสิตจุฬาฯ เผยแพร่แถลงการณ์ขอโทษสังคม กรณีเข้าร่วมกปปส.ในอดีต ยอมรับและจดจำตราบาปในประวัติศาสตร์นี้ไว้ พร้อมแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชน

Advertisement

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)” เผยแพร่แถลงการณ์ เพื่อขอโทษสังคมในกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เคยสนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ผ่านเฟสบุ๊คโดยระบุข้อความตามนี้

“เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)

คณาจารย์และนิสิตคณะต่าง ๆ ได้แสดงออกทางการเมือง ทั้งการเดินขบวน การขึ้นปราศรัยบนเวที กปปส. ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อชุมนุมทางการเมือง แม้การแสดงออกดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่บุคคลพึงกระทำได้ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่การกระทำนั้นกลับส่งผลร้ายแก่ประเทศอย่างเหลือคณานับ กล่าวคือการเคลื่อนไหวดังกล่าว นำมาซึ่งการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและโคนล้มรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งมาอย่างชอบธรรมตามมติมหาชน ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในอำนาจของระบอบเผด็จการมาตราบเท่าปัจจุบันสมัย

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ในขณะนั้นทำให้คติพจน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า“ เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” กลายเป็นข้อความเท็จ เพราะการแสดงออกทางการเมืองเพื่อสนับสนุนกลุ่มการเมืองกปปส. นั้น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยอย่างถึงแก่น แม้ผู้มีส่วนผิดจะอ้างว่าตนกระทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ แต่ก็ปฏิเสธมิได้ว่าการกระทำดังกล่าวได้ยังความอัปยศอดสู มาสู่เกียรติประวัติของสถาบันศึกษาอันเก่าแก่แห่งนี้อย่างพ้นประมาณ

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่รักยิ่ง ขอให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ยอมรับและจดจำตราบาปในประวัติศาสตร์นี้ไว้ อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์นั้นมิใช่เป็นแต่เพียงอดีต แต่ประวัติศาสตร์หมายถึงความเป็นไป นับแต่อดีต ปัจจุบัน อันจะส่งผลไปถึงอนาคตกาล

แม้จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตมิได้ แต่นับแต่นี้ไป องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ) จะมุ่งมั่นสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชิดชูสิทธิของราษฎรทุกหมู่เหล่า มิใช่เชิดชูแต่กลุ่มอภิสิทธิชนที่ย่ำยีประเทศชาติในนามของ “มวลมหาประชาชน”

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) จะส่งเสริมเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพในทุก ๆ ทาง เพื่อจารึกลงในประวัติศาสตร์ของประเทศว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอันทรงเกียรติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ตามคติพจน์ที่ยึดถือกันมา เพราะอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ดำรงอยู่ได้เพราะราษฎร มิใช่ราษฎรดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันการศึกษา ฉะนั้นคณาจารย์และนิสิตทั้งปวง จึงสำนึกคุณราษฎร น้อมรับใช้ราษฎรด้วยความเต็มใจ และต่อต้านอำนาจอันไม่ชอบธรรมอย่างสุดกำลัง เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งอำนาจของราษฎร และเพื่อให้ชาติไทยงอกงามไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤษภาคม 2564

ขณะที่ สำนักข่าว นิสิตรีคอร์เดอร์ – Nisit Recorder รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า อบจ. มีมติออกแถลงการณ์ฉบับนี้ ผ่านการลงมติแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผลปรากฎว่ามติผ่านที่ประชุมด้วยคะแนนเพียง 1 เสียง โดยมีผู้ลงเสียงอนุมัติ 9 เสียง ไม่อนุมัติ 8 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4 เสียง