คุ้มครองสิทธิฯ หารือ ธนาคารแห่งประเทศไทย บูรณาการช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมกับ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Microsoft Teams เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้รถในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ และอาจนำไปสู่การถูกยึดรถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

Advertisement

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประสานขอความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ไม่ได้เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ (12 แห่ง) ของ ธปท. เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหากมีประชาชนยื่นคำร้องผ่านกรมฯ จะดำเนินการตามแนวทางการไกล่เกลี่ยของ ธปท. ที่ได้เคยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ธปท. จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ Website กรมฯ และสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ผ่าน Call Center ของ ธปท. เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบ E-Mediation ได้ อีกด้วย