แท็กซี่บุกคมนาคมยื่นหนังสือ”ศักดิ์สยาม” หนุนร่างกฏกทรวงเปิดแอพฯเสรี

กลุ่มแท็กซี่ 4.0 – คนขับอิสระ หนุน คมนาคม เดินหน้า “กม. แอพฯ เรียกรถ” หวั่นม็อบต้านทำไทยล้าหลัง ย้ำถึงเวลาปรับตัว ชี้เป็นประโยชน์คนไทยนับล้าน

Advertisement

กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่รายย่อยและรถบ้านที่สนับสนุนแอปฯเรียกรถ รวมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ ตบเท้าให้กำลังใจ รมว.คค. โดยตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก เครือข่ายผู้ขับแท็กซี่จากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนา ยื่นหนังสือถึง รมว.คค. สนับสนุนร่างกฎกระทรวงวิ่งรถผ่านแอพฯ สร้างความเป็นธรรมทุกฝ่าย แถมก่อประโยชน์สูงสุดกับผู้โดยสาร หวั่นม็อบต้านนโยบายฯ ทำประเทศไทยล้าหลังกว่าชาติอื่นในภูมิภาค ชี้ถึงเวลาปรับตัวเพื่อคนไทยส่วนใหญ่ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 มิ.ย. 2564 ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา นำโดย นายจิรภัทร โสภาลัย เดินทางมาขอบคุณและให้กำลังใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากนั้น เวลา 16.00 น. ได้ยื่นหนังสือขอบคุณถึง รมว.คมนาคม ผ่าน นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รมว.คมนาคม ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายจิรภัทร กล่าวว่า ที่กลุ่มตนเดินทางมาวันนี้ เนื่องจากยังมีเสียงต้านนโยบายดังกล่าวอยู่บางส่วน ซึ่งเข้าใจถึงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง แต่อยากให้มองว่าถึงเวลาที่ทุกคนต้องปรับตัว มองเรื่องนี้เป็นโอกาสมากกว่าวิกฤติ และควรรับฟังความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จึงต้องเดินทางมาให้กำลังใจนายศักดิ์สยาม และกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้กำลังใจคนทำงาน

ทางกลุ่มฯเชื่อว่า ร่างกฎกระทรวงฯนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญยกระดับระบบขนส่งของไทยให้ทันสมัยเทียบเท่าสากล การนำรถบ้านมารับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนนับล้านคน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการและยังสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ขับขี่ได้ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจาก ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล์ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 97 เห็นด้วยที่จะให้มีการเรียกรถผ่านแอปขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐเอง ก็ให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญเสียประโยชน์ โดยตนหวังว่ากฎกระทรวงฯ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง จะสามารถประกาศใช้ได้ในโอกาสแรกต่อไป

“ส่วนตัวคิดว่าการนำรถบ้านมาวิ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ จะไม่กระทบกับคนขับแท็กซี่ เนื่องจากรถแท็กซี่สามารถหารายได้ได้ทั้งสองทาง คือ ทั้งรับส่งผู้โดยสารที่โบกริมทางและยังรับงานผ่านแอปได้ด้วย ซึ่งรถบ้านที่เปลี่ยนมาเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจน” แกนนำกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 ย้ำ.