ตามคาดพปชร.เลือก “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าอีกรอบ “ธรรมนัส” นั่งเลขาฯคู่ใจ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บรรยากาศก่อนประชุมเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาแกนนำ ส.ส. และสมาชิก ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะสมาชิกทั้งหมด 352 คน

Advertisement

โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค ได้แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทนอย่างไรก็ตามที่ประชุมพรรคได้เสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เพียงคนเดียวเป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย โดยวิธีการลงคะแนนลับ

หลังจากนั้นนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย ได้เสนอชื่อนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย แต่นายอนุชาได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัว เนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาปีกว่าแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว 2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค 3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค 4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

กรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 6.นายอนุชา นาคาศัย 7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 8.นายสุพล ฟองงาม 9.นายนิโรธ สุนทรเลขา 10.นายไผ่ ลิกค์ 11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 12.นางประภาพร อัศวเหม 13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 15.นายสุชาติ ชมกลิ่น 16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 17.นายสุชาติ อุสาหะ 18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ 21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 22.นายสมเกียรติ วอนเพียร

ด้านร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่ แถลงหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐ โดยระบุว่า หลังจากวันนี้จะนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดทิศทางเตรียมการสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไป ซึ่งที่อาจจะเป็นหนึ่ง 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วันนี้มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร.และจะมีรองหัวหน้าพรรคทั้ง 4 คน จะร่วมกันทำงานเพื่อกำหนดนโยบายของพรรค ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ ต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจน ที่ผ่านมาพรรคเราถูกมองว่าแตกแยกแต่หลังจากนี้จะไม่มี เราจะไปด้วยกันทำงานเพื่อประชาชน ชาติบ้านเมือง รักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าการขับเคลื่อนงานจะมีอะไรใหม่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมา 2 ปี นโยบายพรรคเราดีอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ที่วุ่นวายหลายเรื่องโดยเฉพาะแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายพรรคไม่ต่อเนื่อง จากนี้เราจะกำหนดให้ชัดเจนเพื่อเดินไปข้างหน้า ส่วนที่มีข้อสงสัยว่ากรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีตัวแทนจากกลุ่มสามมิตรต้องชี้แจงว่าคณะกรรมการดังกล่าวจัดทัพจากโควต้าภาคเป็นหลัก

เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องตำแหน่งในพรรคและในคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การจะเดินไปข้างหน้าจะต้องปรึกษาหัวหน้าพรรคและเดินไปด้วยกัน ฉะนั้นเรื่องที่จะเกิดปัญหาเหมือนที่ในอดีต ตนมั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จะไม่มีอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายคนมองว่าเลขาธิการพรรค ส่วนใหญ่จะไม่เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องการบริหารพรรคกับตำแหน่งทางการเมืองคนละเรื่องกัน ตนอยู่ตรงนี้พร้อมทำงานในฐานะเลขาฯพรรค เพื่อนำพาพรรคและสมาชิกพรรค ส่วนตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนละเรื่องกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าคิดว่าจะชนะหรือไม่ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมเราไม่เคยแพ้ และคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งในอนาคตมั่นใจว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกสามารถเดินไปข้างหน้าและจะเป็นพรรคใหญ่ที่มั่นคง จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้

เมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ปั้นนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นพรรคใหญ่ มั่นใจว่าจะได้ส.ส.มากกว่านี้ และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ต่อไป

เมื่อถามว่าพล.อ.ประวิตร ได้มบนโยบายอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ป่านมา พล.อ.ประวิตรได้ปฎิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นและหารือกับแกนนำพรรคโดยมอบนโยบายเน้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเดินไปข้างหน้า ทั้งนี้หลังได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคไม่ได้มีการพูดคุยกับพล.อ.ประวิตร แต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะโทรศัพท์หา และที่พล.อ.ประวิตร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจ เมื่อถามว่าจะโทรหาพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อแสดงตัวให้รู้ว่าเป็นผู้ประสานของรัฐบาลคนใหม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมาคุยกับพรรคร่วมตลอดเวลา และก็ทำหน้าที่ประสานงานอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจบการแถลงข่าวสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งมอบกระเช้าดอกไม้และผูกผ้าขาวม้าแสดงความยินดีกับร.อ.ธรรมนัส อย่างชื่นมื่น และก่อนเดินทางกลับมีหญิงกลางคนมาร้องเรียนเพื่อขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีทุนประกอบอาชีพ โดยร.อ.ธรรมนัส ให้ผู้ติดตามมอบเงินจำนวนหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ร.อ. ธรรมนัสถือเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คนที่ 3ต่อจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์และนายอนุชานาคาศัยอย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตรหัวหน้าพรรค ได้เดินทางมาที่ จ.ขอนแก่น ในเวลา 07.30 น.และได้มีการพบปะกับแกนนำพรรคและสมาชิกพรรค ที่โรงแรมพลูแมนแต่ไม่ได้มาร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใดส่วนกลุ่มสามมิตร นำโดย นายสุริยะนายสมศักดิ์นายอนุชา เมื่อเสร็จการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็เดินทางกลับ กทม.ในเวลา 11.30 น.ทันทีขณะที่การประชุมได้เสร็จสิ้นในเวลา 14.00 น.สำหรับขั้นตอนต่อไป จะต้องส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองตามกฎหมายต่อไป