ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คลายล็อกทุกพื้นที่สี แดงเข้มร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 24) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ การคลายล็อกทุกพื้นที่สี และปรับพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ

Advertisement

การผ่อนผันให้ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ยังห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน สนามกีฬากลางแจ้งเปิดได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น.

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (หลังเที่ยงคืนวันที่ 20 มิ.ย.2564)

โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนนทบุรี ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคอาหารในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี โดยให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีแดง) 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตรัง, นครปฐม, ปัตตานี, เพชรบุรี, สงขลา, สมุทรสาคร, สระบุรี, ยะลา และนราธิวาส ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีส้ม) 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สระแก้ว และสมุทรสงคราม ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง) 53 จังหวัด ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมาย 120 วันเปิดประเทศ ผมขอกล่าวสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกครั้ง เรื่องตั้งเป้าให้ประเทศไทยควรต้องพร้อมภายใน 120 วัน หรือประมาณเดือนตุลาคม ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่สร้างความยุ่งยากจนเกินไป หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยอย่างน้อย 50 ล้านคนแล้ว

ผมขอตอกย้ำอีกครั้ง ให้ทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้มีใครตั้งต้นด้วยข้อจำกัดที่คิดว่าเป้าหมายนี้จะทำไม่ได้ วันนี้ ประชาชนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ทุกวัน ทุกสัปดาห์มีค่าสำหรับเค้า ดังนั้น ขอให้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย คือเป้าหมาย 120 วันให้ได้ เราต้องทำงานแบบมีเป้าหมายที่จริงจัง ชัดเจน แน่นอนครับว่า อาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มารบกวนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งมอบวัคซีน เรื่องสายพันธุ์ใหม่ๆ หรือเรื่องอื่นๆ แต่เราทุกคนต้องทำให้เต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้ได้ครับ