46 ปีสัมพันธ์ทางการทูตฯ-100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับตาแผนฟื้นศก.หลังโควิด(คลิป)

ถอดรหัสฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ผ่านสายสัมพันธ์ไทยจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 46 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

Advertisement

เนื่องในโอกาสวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้จะตรงกับวันครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ 46 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจเอเชียน-จีน สมาคมมิตรภาพไทย-จีน คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ และ The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง “100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 46 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน”ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรอาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกฯ และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฯลฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของจีนในรอบ 1 ศตวรรษ พร้อมทบทวนความสัมพันธ์ไทย-จีนในรอบ 46 ปี เพื่อสานต่อประโยชน์ร่วมในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทย-จีน

โดยนายกร กล่าวถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยจีน หลังสถานการณ์โควิด -19 และความสำคัญของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนกับ สำนักข่าว SBN โดยสรุปว่า “อนาคตความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะเน้นไปในสามด้าน คือ 1.เรื่องของการท่องเที่ยวที่ไทยมีความพร้อมอยู่แล้วและมีศักยภาพในด้านต่างๆ 2.การนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น จีนอยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนก็พร้อมที่กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 และ3.ทิศทางของการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”