จักรพรรดิผู้ทรงมีพระบาทแนบติดกับแผ่นดิน..

แนวคิดเรื่องเทวะกษัตริย์ หรือสมมติเทพในทางความเชื่อของอุษาคเนย์ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย แต่แนวคิดประเภทนี้ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะในเอเชียเท่านั้น แม้แต่ในยุโรปเองในยุคกลางคริสตจักรก็มีความเชื่อประเภทนี้อยู่เหมือนกัน และก็มีกษัตริย์ที่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ในตัวตนของพระองค์ มากกว่าที่จะคิดว่าตนเองเป็น “เทวราชันย์”

Advertisement

แม้จักรพรรดิโรมันในยุคก่อนการยอมรับคริสต์ศาสนาจะทรงสถานะเป็น “เทวราชันย์” (god king) ตามคติในลัทธิบูชาเทพ แต่จักรพรรดิมาร์คุส ออเรลิอุส (Marcus Aurelius) กลับทรงมีพระดำริสำนึกพระองค์อยู่เสมอกาลว่าทรงเป็นแค่มนุษย์ผู้หนึ่งเท่านั้น

เพราะทุกครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จออกด้วยราชรถหรือเสด็จออกมหาสมาคมท่ามกลางฝูงชน หรือต่อเบื้องหน้ากองทหารนั้น จักรพรรดิมาร์คุสจะให้มีข้ารับใช้ผู้หนึ่งคอยยืนอยู่ด้วยเสมอ เพราะถ้าเมื่อใดเหล่าราษฎรหรือทหารต่างโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ ข้ารับใช้ผู้นั้นก็จะมีหน้าที่คอยกระซิบย้ำบอกพระองค์ว่า…

“พระองค์เป็นแค่มนุษย์เท่านั้น…พระองค์เป็นแค่มนุษย์เท่านั้น”

เรื่องโดย : ภาสพันธ์ ปานสีดา

ภาพประกอบ : จักรพรรดิมาร์คุส ออเรลิอุสจากเรื่องกลาดิเอเตอร์ที่รับบทโดยริชาร์ด แฮร์ริส (Richard Harris)