เช็คเลยไทมไลน์! โอนเงินเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40 เข้าบัญชีพร้อมเพย์

เช็คเลยไทมไลน์! โอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ได้ครบทุกกลุ่มภายใน 27 ส.ค.นี้

Advertisement

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กำหนดการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 สิทธิประกันสังคม ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ และความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่ 2 ให้ผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เป็นเดือนที่ 2

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำว่า นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ เข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ทางเวปไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น ตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

โดยกำหนดการโอนเงินเยียวยา ดังนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มกิจการ ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ราว 3-4 แสนราย ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันที่ 20 ส.ค.64

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1,071,000 คน ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันที่ 23 ส.ค.64
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4.2 ล้านราย ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันที่ 24 -26 ส.ค.64 โอนละวันละ 1.5 ล้านราย

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันที่ 27 ส.ค.64 เป็นต้นไป

นายสุชาติ ย้ำว่า ยังมีกลุ่มตกหล่นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน หรือบัญชีธนาคารนั้นไม่เคลื่ือนไหว ถูกสั่งปิดบัญชีให้รีบดำเนินการ โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ตามสิทธิจนกว่าจะได้ ขอให้ตรวจสอบบัญชีด้วย ทางกระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังนายจ้างให้ประสานและตรวจสอบเพื่อรักษาสิทธิผู้ประกันตนด้วย โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และ 2,500 บาท ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือเดือน ก.ค.และ ส.ค. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเสนอครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ คนละ 2,500 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ได้คนละ 5,000 บาท ขณะเดียวกันหากขยายเวลาล็อกดาวน์ ทั้ง 29 จังหวัด หรือพื้นที่ใดเพิ่มอีกเดือน ก็ต้องเสนอเยียวยาเพิ่มอีก ตามระยะเวลาที่สั่งปิดสถานที่และกิจการ