ผ่านฉลุยศึกซักฟอก “บิ๊กตู่-5 รัฐมนตรี” โหวตไว้วางใจทั้งคณะ

“นายกฯ-5 รัฐมนตรี” ผ่านฉลุยศึกซักฟอก “เฉลิมชัย” ได้เสียงไว้วางใจมากสุด “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ได้เสียงมากกว่า “บิ๊กตู่” ส่วน “สุชาติ” น้อยสุด

Advertisement

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อลงมติคะแนน ไว้วางใจ หรือ ไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีที่ถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวน 6 คน ประกอบด้วยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยขณะนี้มีส.ส.อยู่ 488 เสียง แต่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 6 คน ทำให้มีเสียงเหลือ 482 คน พรรคร่วมรัฐบาล มีเสียงรวม 270 เสียง ได้แก่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา รวมพลังประชาชาติไทย พลังท้องถิ่นไท ชาติพัฒนา รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคเล็ก 9 พรรค และพรรคเศรษฐกิจใหม่ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมี 212 เสียง จากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งเสียงไว้วางใจจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 241 จากสมาชิกทั้งหมด 482 คน

โดยผลการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไว้วางใจ 264 เสียง ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 196 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไว้วางใจ 263 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 195 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไว้วางใจ 270 เสียง ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไว้วางใจ 267 เสียง ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง งดออกเสียง 9 เสียงไม่ลงคะแนน 0 เสียง