ติดปีกแบรนด์ไทยเสริมอาวุธสู้การค้ายุค New Normal กับ IDEA LAB FESTIVAL 2021

IDEA LAB FESTIVAL 2021 ติดปีกแบรนด์ไทย ด้วย ‘อาวุธใหม่’ ในตลาดการค้าโลกยุค New Normal กระทรวงพาณิชย์ โดย DITP หนุนผู้ประกอบการไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

Advertisement

การมาถึงของดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ไปจนถึงภาวะโรคระบาดโควิด -19 ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไป โลกทั้งใบเสมือนไร้พรมแดนโดยมีการค้าออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงพร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและยั่งยืนขึ้น โดยที่ผ่านมาเป็นตัวกลางในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในหลายโครงการ จนมาถึงล่าสุดกับ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ที่พร้อมติดอาวุธเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดการค้าโลกยุค New Normal แข็งแกร่งในตลาดโลก ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม

มล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ทำงานคลุกคลีอยู่กับผู้ประกอบการไทยมายาวนาน เปิดเผยว่า ความโดดเด่นของผู้ประกอบการ SMEs ไทย คือการมีศักยภาพด้านการผลิตที่สามารถต่อยอดได้จากฐานทรัพยากรภายในประเทศ เพียงแต่ในวันที่ตลาดเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจตลาดให้มากขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ และนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ที่ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนำการผลิต’ พร้อมกับผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเป็น ‘Smart Enterprise’ โดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับอาเซียน และเวทีการค้าโลก

“การส่งเสริมเรื่องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาก โดยที่ผ่านมา กรมได้ทำโครงการ ‘IDEA LAB’ ขึ้นมา หวังจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ในสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองชัดขึ้น รวมถึงเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ โดยรับสมัครผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน รวมถึงได้ปรับแนวทางการสร้างแบรนด์ใหม่ (Rebranding) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ซึ่งใน 4 ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นชัดเจนว่า องค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ กลายเป็นใบเบิกทางที่แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ไทยอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีมานี้ มีผู้ประกอบการไทยที่ผ่านโครงการ IDEA LAB จำนวนถึง 78 แบรนด์ ผ่านการบ่มเพาะด้านการสร้างแบรนด์ และปรับภาพลักษณ์แบรนด์ จนได้เข้าร่วมโครงการ Top Thai Brand พร้อมเผยศักยภาพของของตนในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดอาเซียนด้วยสินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจอย่างมาก หลายแบรนด์ยังกลายเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า เพื่อสั่งซื้อ และขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในระยะยาวอีกด้วย”

มล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมอบองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ผ่านโครงการ IDEA LAB ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำไปสู่การบ่มเพาะองค์ความรู้ครั้งใหม่ที่เท่าทันยุคมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการในชื่อ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ โดยได้เปิดรับผู้ประกอบการไทยที่ผ่านโครงการ IDEA LAB ใน 4 ครั้งที่ผ่านมา เข้ามาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ดิจิทัล พร้อมเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นโดยเฉพาะ โดยเป้าหมายของ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ ยังอยู่ที่การนำพาแบรนด์ไทยทั้งหมดจากโครงการ เดินไปสู่เวทีจริงในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 รวมถึงเวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ (Online Business Matching) ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 นี้อีกด้วย

‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ เคี่ยวกรำเพื่อการเติบโตในตลาดโลกการต่อยอดโครงการ Idea Lab มาสู่ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกย่างก้าวสำคัญของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบ่มเพาะ เคี่ยวกรำ และนำพาผู้ประกอบการไทยเดินไปอย่างมีทิศทาง เพื่อประสบความสำเร็จบนเวทีโลก โดยเฉพาะเมื่อตลาดการค้าออนไลน์โลกกำลังเติบโตขึ้น

“เราได้นำแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 22 แบรนด์มาบ่มเพาะความรู้ ผ่าน ‘ห้องเรียนการค้า’ ก่อนจะเดินทางไปถึงเวทีจริงในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 รวมถึงเวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ (Online Business Matching) ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 นี้ โดยจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมในการเจรจาต่อรองการค้ากับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองธุรกิจต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ รวมถึงการ Live Streaming ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมฯ ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมจำลองการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Role Play) ให้ผู้ประกอบการได้ฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม Online Business Matching ที่จะเกิดขึ้นจริง พร้อมกันนั้นยังได้เพิ่มทักษะการนำเสนอแบรนด์และสินค้าในรูปแบบ ‘Elevator Pitch’ ซึ่งเป็นเทคนิคการนำเสนอแบรนด์หรือสินค้าให้จับใจผู้ฟังในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ให้เกิดการติดตาม การซื้อ หรือการใช้บริการ อันเป็นทักษะการเสนอขั้นสูงที่มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน”

โดย IDEA LAB FESTIVAL 2021ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร่วมโครงการจำนวน 22 แบรนด์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า คือ กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม และกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ซึ่งทั้งหมดได้ฝึกฝนในห้องเรียนการค้า ก่อนจะพบกับเวทีจริง โดยในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ผู้ประกอบการในโครงการจะได้ร่วม รายการเกมส์โชว์แบบ Live Streaming ทางไทยรัฐ ออนไลน์ ซึ่งจะต้องทำการเสนอขายสินค้าภายในเวลา 2 นาที และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศร่วมเป็น Commentator เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ว่า “ปัง”หรือ “แป้ก”

ส่วนในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. และวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. จะจัดให้มีเวทีการค้าจริงอีกเวทีหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 22 แบรนด์ นำเสนอขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada ผ่านการ Live Streaming กับ KOL ที่มีชื่อเสียงของไทย เพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง ซึ่งการได้นำเสนอขายสินค้าแก่สมาชิกผู้ติดตามในแพลตฟอร์มลาซาด้าจริงในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับสถานการณ์จริง รวมถึงเห็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย

นอกจากนี้แล้ว ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ยังมาพร้อมเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในโครงการในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ เวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ Online Business Matching ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดประตูบานสำคัญอีกบานหนึ่งสู่การค้าโลก รวมถึงเป็นความหวังที่จะก้าวต่อไปประกาศความสำเร็จบนเวทีโลกของผู้ประกอบการไทยด้วย

มล.คฑาทอง ยังเปิดเผยด้วยว่า ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ‘ร้อยเปอร์เซ็นต์’ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรับชม รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับตนเอง โดยครั้งนี้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การสัมมนาหัวข้อเรื่อง การสร้างแบรนด์เพื่อเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยคุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการค้าค้าระหว่างประเทศ ,หัวข้อ สูตรสำเร็จการสร้างแบรนด์ด้วยดิจิตัลแพลตฟอร์ม

ในยุค Next Normore โดยคุณแมรี่ อมรรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอริส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ 4U2 และหัวข้อ “พลิกชีวิต SMEsไทย สร้างโอกาสครั้งใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ” โดย นายเปรมณัช สุวรรณานนท์ (เป๊ก) ดารา-นักแสดง ผู้มีหัวใจสีเขียวกับปลุกปั้น Green Tourism โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ

ผู้สนใจรับชมกิจกรรมต่างๆ จาก ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, DitpDesign และ YouTube Channel : DitpDesign