ผ่านฉลุย! แก้รธน.บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 149 ส.ว.โหวตหนุน

ผ่านฉลุย! แก้รธน.บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เห็นชอบ 472 เสียง 149 ส.ว.โหวตหนุน ร่วม “พปชร.-ปชป.-พท.” ส่วน “ภท.-ก้าวไกล”งดออกเสียง

Advertisement

ที่รัฐสภา มีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. (แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ในวาระ 3 โดยจะเป็นการลงมติแบบขานรายชื่ออย่างเปิดเผย โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ โดยสมาชิกรัฐสภาที่ลงมติเห็นชอบจะต้องมีสัดส่วนของ ส.ว.จำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวน 84 คน และ ส.ส.ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอีก 20% หรือจำนวน 49 คน โดยปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่ 730 คน แยกเป็น ส.ส.จำนวน 480 คน และ ส.ว.จำนวน 250 ราย โดยจะมี 3 เงื่อนไข คือ 1. ต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 730 คน คือ 366 คน 2. ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 คือ 84 คน 3. จำนวน ส.ส. จากพรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี หรือพรรคฝ่ายค้าน 20%

โดยประธานรัฐสภาได้มอบหมายให้นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อลงมติเมื่อเวลา 09.40 น. ทั้งนี้การขานชื่อผ่านไปประมาณ 100 คน ปรากฏว่าสส.จากพรรคพลังประชาชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และสมาชิกวุฒิสภาสายทหาร ลงมติเห็นชอบ ขณะที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงมติงดออกเสียง

ทั้งนี้หลังจากที่มีการขานชื่อเพื่อลงมติได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ขานชื่อไปแล้วประมาณ 480 คน ในเวลา 10.45 น. ผลปรากฏว่าส.ว.ได้ลงมติเห็นชอบเกิน 84 เสียง หรือเกินจำนวน 1 ใน 3 ของส.ว.ทั้งหมดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ต่างออกเสียงเห็นชอบ ส่วนพรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกล รวมถึงพรรคขนาดเล็กส่วนใหญ่ งดออกเสียง เป็นที่น่าสังเกตคือผบ.เหล่าทัพไม่ลงมติใดๆ สำหรับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. และน้องชายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว

เมื่อขานชื่อสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่ 730 คนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกรัฐสภา เห็นชอบ 472 คน เป็น ส.ส.จำนวน 323 คน และ ส.ว.จำนวน 149 คน ไม่เห็นชอบ 33 คน เป็น ส.ส.จำนวน 23 คน และ ส.ว.จำนวน 10 คน งดออกเสียง 187 คน เป็น ส.ส.จำนวน 121 คน และ ส.ว.จำนวน 66 คน

ทั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของ ส.ว.ลงมติเห็นชอบเกิน 84 เสียง หรือเกินจำนวน 1 ใน 3 ของ ส.ว.ทั้งหมดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่เรียบร้อย โดยหลังจากนี้ต้องพักรอไว้ 15 วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ