จวกรัฐบาลเก่งการกู้!! หลังก.คลังชงขยายเพดานหนี้สาธารณะเปิดทางกู้เงินเพิ่ม!!

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง

สร้างหนี้เก่าพร้อมของใหม่ได้เลย!! คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะ รองรับการกู้เงินของรัฐบาล

Advertisement

หลังการประชุมคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาปรับเพดานหนี้สาธารณะ จากเดิมกำหนดไว้อยู่ที่ระดับ 60% ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดูแลและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน 60% เป็น ต้องไม่เกิน 70% ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้การทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุกสามปี

ด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กำลังต้องยกเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% ของจีดีพีเป็น 70% ของจีดีพี ทั้งที่พยายามโม้มาตลอดว่าหนี้สาธารณะจะไม่เกินเพดาน 60% แต่สุดท้ายก็ต้องกู้ทะลุเพดาน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เพราะตลอด 7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยรู้จักการหารายได้มาใช้หนี้เลย ดังนั้นการที่หนี้สาธารณะจะพุ่งไปถึง 70% จะทำให้รัฐบาลมีปัญหาในการชำระหนี้ เพราะปัจจุบันรายได้ของรัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาษีอากรที่เก็บได้ลดลง เหลือเพียง 13-14% ของจีดีพีเท่านั้น

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ

รายได้จะไม่สามารถใช้หนี้ได้เลย จะมาอ้างประเทศอื่นเช่น ญี่ปุ่นหรือสหรัฐฯที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะสูงกว่า แต่ประเทศเขาเก็บภาษีได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศไทยมากเช่นกัน การที่พลเอกประยุทธ์กู้จนจะถึง 70% จะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลในอนาคตที่จะต้องใช้เงินในการฟื้นเศรษฐกิจ เพราะถ้าพลเอกประยุทธ์กู้มากเกิน รัฐบาลในอนาคตแม้จะมีความสามารถมากกว่า แต่จะไม่มีเงินเหลือให้กู้มาฟื้นเศรษฐกิจได้ ประชาชนจะลำบากกันอย่างรุนแรงและยาวนาน