เฮงเค็ล ออกพันธบัตร เชื่อมโยงกับความยั่งยืนมูลค่า 720 ล้านยูโร

ภายหลังการเปิดตัว “กรอบการเงินใหม่เพื่อความยั่งยืน” เมื่อเดือนที่แล้ว เฮงเค็ล ได้ออกพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนสองฉบับเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบนี้ ได้แก่ พันธบัตรมูลค่า 500 ล้านยูโร

Advertisement

โดยแบ่งออกเป็นครบกำหนดไถ่ถอน 11 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 และพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 220 ล้านยูโร) ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ทำให้เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในภาคธุรกิจที่ออกพันธบัตรยูโรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และด้วยพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนนี้ ทำให้เฮงเค็ลเป็นผู้ออกตราสารรายแรกในตลาดยูโรดอลลาร์อีกด้วย โดยเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการรีไฟแนนซ์พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

“การออกพันธบัตรทั้งสองฉบับนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกในด้านการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนของเรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน องค์กรการเงินของเฮงเค็ลยังได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างจริงจัง” มาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเฮงเค็ลกล่าว “การทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเรามีเครดิตที่ดีและสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างดีเยี่ยม”

ต้นทุนทางการเงินสำหรับพันธบัตรเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลตามที่กำหนดไว้ในกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น เฮงเค็ลจึงกำหนด KPI และเป้าหมายเฉพาะที่แตกต่างกันสามประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดการปล่อย CO2ในด้านหนึ่ง และเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอีกด้านหนึ่ง ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้สองในสามถูกใช้สำหรับพันธบัตรแต่ละใบ หากไม่ตรงตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับ ด้วยชุดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ เฮงเค็ลได้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้วด้วยการออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน

มาร์โค สโวโบดา

การวางตำแหน่งของพันธบัตรยูโรได้รับการสนับสนุนจาก ING, Société Générale, Deutsche Bank และ HSBC และ พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโดย ING, Société Générale และ Deutsche Bank

เฮงเค็ลใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2561 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในเยอรมนีและทั่วโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ริเริ่ม ‘สินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของเฮงเค็ลในการจัดอันดับความยั่งยืนอิสระสามรายการ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในโลกที่ออกพันธบัตรเพื่อลดขยะพลาสติก โดยรายได้จะถูกจัดสรรให้กับโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อลดขยะพลาสติก