ขุดทองซาอุฯแรงงานไทยสนมั้ย?ช่างเชื่อม-เคาะ เชฟ-พนักงานโรงแรมดูนี่เลย

โอกาสทองแรงงานไทย เดินทางไปขุดทองที่ซาอุฯ อยากรวย อยากได้งานดีๆ ลองมาดูรายละเอียดแล้วคลิกลิงค์หรือโทรสอบถามได้เลย

Advertisement

คณะผู้แทนทางวิชาการของประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 16 มี.ค. 65 เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน กับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย

โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565ที่ผ่านมาคณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมการประกอบอาหารฮาลาล และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานบริการโรงแรม พนักงานบริการห้องพักและการประกอบอาหารฮาลาล ณ สถาบันฝึกอบรมด้านการโรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

คณะผู้แทนทางวิชาการของประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เบื้องต้น คณะผู้แทนฯ มีความพอใจในความพร้อมของการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมเสนอว่าทางประเทศซาอุดีฯ ยังต้องการแรงงานในสาขาช่างเชื่อม โดยเฉพาะช่างเชื่อมใต้น้ำ ช่างเคาะพ่นสี Medical Staff รวมทั้งพ่อครัว พนักงานโรงแรมอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการรองรับส่งแรงงานไทยไปประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเตรียมพร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวกของการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการหารือพิจารณาแนวทางการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยการปรับปรุงหลักสูตร ค่าธรรมเนียม แบบทดสอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน รวมถึงการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานกลาง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และรูปแบบที่นายจ้างต้องการ

“การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นการการันตีความรู้ความสามารถ ช่วยสร้างความมั่นใจ และเป็นใบเบิกทางให้แก่แรงงานที่ต้องการจะไปทำงานยังต่างประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบฝีมือ ในส่วนของนายจ้างได้ทราบและมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยสามารถได้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานก่อนไปทำงานในชาอุดีอาระเบียให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดและกรอบความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th เลือก “ลงทะเบียน” เลือก “คนหางาน” สามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนคนหางานได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสามารถคิดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas. หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานได้ทุกจังหวัด ในวันเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน