เหล้า-เบียร์ต้านโควิด ดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดๆ อย่าหาทำ สำนักอนามัย กทม.เตือน!

ระวังข่าวเท็จทางโซเชียล หลังเผยแพร่ถึงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ติดเชื้อโควิด 19 ล่าสุดสำนักอนามัยกทม.เตือนแล้วเป็นเรื่องมโน เรื่องจริงคือเสี่ยงมากกว่าเดิม

Advertisement

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรณีมีข่าวในสื่อออนไลน์ ระบุผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ติดเชื้อโควิด 19 และดื่มทุกวันจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลกระแสข่าวปลอม หรือความเชื่อผิด ๆ ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ดังกล่าว เนื่องจากการดื่มสุรา เพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.

ขณะเดียวกันการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม รวมถึงเพิ่มโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดบวม เพราะสุรา ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อ บริเวณคอหอยลดลง เพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคโควิด 19 ลงปอด ทั้งยังทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อ่อนกำลังลง ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เมื่อเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ร่างกาย จึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสเสียชีวิตสูง เมื่อเทียบกับคนไข้ที่ไม่มีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนทำให้ความยับยั้งชั่งใจน้อยลง อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงเมาสุราได้ เช่น ดื่มสุราจากแก้วเดียวกัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่รักษาระยะห่าง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19) เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการหลีกเลี่ยง หรืองดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19