ขึ้นค่าไฟอีก!! อ้างวิกฤติพลังงานสงครามยูเครน-รัสเซีย เพิ่มเป็น4บ.ต่อหน่วยร้องขอชีวิตได้เลย

อ้างวิกฤติพลังงานสงครามยูเครนรัสเซีย รีดเลือดปูขูดเพิ่มค่าไฟฟ้า อีก 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มเป็น 4 บาทต่อหน่วย จากเดิม 3.78 บาทต่อหน่วย
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 เป็น 4 บาทต่อหน่วยโดยทางที่ประชุมได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT ในรอบเดือนดังกล่าว โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มเป็น 4 บาทต่อหน่วย จากเดิม 3.78 บาทต่อหน่วยโดยเลขาฯกกพ.กล่าวถึงเหตุผลการปรับขึ้นค่าไฟในครั้งว่า มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดวิกฤติราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาฯ กกพ. cr:aec10news.com
ทั้งนี้ในช่วงวิกฤติราคาพลังงานนี้ ทาง กกพ. ก็ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาร่วมกัน “ประหยัดการใช้พลังงาน” ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพของตัวเอง และยังจะเป็นการช่วยลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย
เครดิตภาพ aec10news.com