4 มาตรการ สกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงประชาชน กสทช.-สตช.เดินหน้าลุย

ภาพประกอบช่าวจากเพจ กสทช.

ตรวจสอบ 4 มาตรการจากภาครัฐ กสทช.-สตช.จับมือกำจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะการสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง

Advertisement

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ โดยกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย ดำเนินการช่วยทำให้ประชาชนแยกแยะได้ว่า สายที่โทรเข้ามาเป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศ จะได้ไม่เผลอรับสายที่อาจเป็นสายจากแก๊ง Call Center ที่โทรศัพท์มาหลอกลวง โดยใช้ 4 มาตรการ ดังนี้

1.ตัดสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก หรือ 4 หลัก ที่โทรเข้ามาในประเทศไทย

2.ระงับเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง 3.ตรวจสอบสายโทรจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือไม่

และ 4.กรณีสายโทรเข้าจากต่างประเทศไม่ได้กำหนดเลขหมายต้นทาง ให้เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรเข้ามาจากต่างประเทศ