“วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0”

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
Science Week 2017
“วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0”

Advertisement

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พบกับนิทรรศการนำไทยสู่ยุค 4.0 จากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก พร้อมนิทรรศการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด โปรดติดตามรายละเอียด ตารางกิจกรรม ได้จากสื่อออนไลน์ FB นี้ หรือ http://www.sc.su.ac.th/

อย่าลืมลงทะเบียนเข้าชมงานที่บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 4 และวงเวียนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 (ด้านที่ติดกับตลาดนัดวันพุธ) ซึ่งทุกท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเสื้อ เพื่อแสดงว่าท่านได้เข้ามาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราแล้ว แล้วพบกันในวันงานนะครับ