“ปารีณา”ไม่ได้ไปต่อ ศาลฎีกาพิพากษาหลุด ส.ส. ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

จบแล้ว!!คดีปปช.เชือด “ปารีณา” ล่าสุดศาลฎีกาพิพากษาให้หลุดจากสส.พร้อมตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต แถมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก 10 ปี

Advertisement

หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม และขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ (ระหว่างดำรงตำแหน่งสส.ราชบุรี)

ล่าสุดศาลฎีกา นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ.1/2564 โดยน.ส.ปารีณา ไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษา และศาลได้พิพากษาว่า ผู้คัดค้าน (นส.ปารีณา) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกา สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี มีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และพรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง