สร้างดาวเทียมใช้เอง  กทปส. หนุน มจพ. เดินหน้าวิจัยออกแบบ

นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์อนุกรรมการติดตามจากกรมบัญชีกลาง (ลำดับที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยพันเอกนรเศรษฐ์  พงษ์เจริญอนุกรรมการติดตามประเมินผลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลำดับที่ 1 จากขวา) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล “โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา” หรือ KNACKSAT ที่กทปส. สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำหรับทำการสร้างและส่งดาวเทียมจริงรูปแบบ CubeSat เข้าสู่วงโคจรภายใน 2 ปีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเข้าใจในวิธีการออกแบบและสร้างดาวเทียมอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับใช้เองในประเทศไทยโดยมีศ.ดร.สุวัฒน์  กุลธนปรีดาหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับณห้องปฎิบัติการดำเนินโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อเร็วๆนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกทปส. https://btfp.nbtc.go.th หรือ Facebook: กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

Advertisement