“ปวิช พรหมทอง”ผู้สมัครสก.ห้วยขวางจากปชป.อาสาแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนเมือง

ทำความรู้จัก “ปวิช พรหมทอง” ผู้สมัครสก.ห้วยขวาง เบอร์ 1 ทีมดร.เอ้ จากปชป. กับหลากหลายปัญหาของชาวชุมชนเมือง ที่ขออาสาเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้วยแนวคิด เอื้ออาทรเหมือนมิตร ดูแลใกล้ชิดเหมือนญาติ

Advertisement

จากปัญหาในกทม.ที่สั่งสมไว้เนิ่นนาน หลากหลายปัญหาที่ยังรอการแก้ไข และรอผู้ที่อาสาเข้ามา เพื่อรับใช้ประชาชนชาวเมืองหลวง ทั้งในส่วนของการสะสางปัญหา และเดินหน้าพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อส่องลงไปยังพื้นที่ในแต่ละเขต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการพัฒนาให้เกิดความทั่วถึง ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.ที่กำลังจะมาถึง

“นายปวิช พรหมทอง” ผู้สมัคร สก.เขตห้วยขวาง หมายเลข 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอีกหนึ่งในผู้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นพื้นที่กลางใจเมือง และมีชุมชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้คนหลากหลายฐานะ อาชีพ และเป็นหนึ่งในทีมงาน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ผู้สมัครผู้ว่ากทม.

โดย “ปวิช” กล่าวถึงเหตุผลในการอาสาเข้ามาเป็นสก.พื้นที่เขตห้วยขวางว่า “สำหรับเขตห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่กลางใจเมือง ส่วนตัวเคยเป็นสมาชิกสภาเขตห้วยขวางมาก่อน เป็นคนมีรากฐานในพื้นที่จึงคุ้นเคยผู้คนในพื้นที่พอสมควร รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีประสบการณ์ในการทำงานชมชนและงานการเมือง ทำให้สามารถประสานงานได้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ชุมชนเครีอข่าย ภาค กทม. และส่วนราชการอื่นๆ

ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวห้วยขวาง พบปัญหาใหญ่ๆคือ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สุขอนามัย และการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน และการเข้าถึงการบริการของรัฐในชุมชน ปัญหาการรื้อย้ายชุมชนริมคลอง หาบเร่แผงลอย ทำให้ประชาชนประสบความยากลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัยและการทำมาหากิน ปัญหาสภาพผิวถนน ตรอก ซอก ซอย ในชุมูชนที่ไม่ดีขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย ท่อและระบบระบายน้ำไม่ดี คู คลองหลายแห่งตื้นเขิน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนและตรอก ซอก ซอย เป็นเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วน

จุดที่โฟกัสหลังการพบปัญหาและนำมาวิเคราะห์ จะแยกภาพเรื่องของความจำเป็นในการแก้ไขเป็น 3 แนวทาง คือระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลาง และระยาว ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวมีประสบการณ์เพราะสัมผัสกับพื้นที่มาเป็นเวลานาน รับรู้ปัญหาต่างๆ มามากมาย และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน”

“ปวิช”กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ต้องเร่งทำสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในพื้นที่เขตห้วยขวางอีกว่า “สำหรับเขตห้วยขวางสิ่งแรกที่ต้องเร่งทำคือเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อย่างกรณีคลองลาดพร้าวที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและส่งผลกระทบกับชุมชนตามที่ได้รับข้อมูลมา ส่วนนี้การแก้ไขปัญหาจะเริ่มต้นจากการขุดลอกคลองลาดพร้าวให้กลับมามีสภาพดี จนเปิดการเดินเรือได้ เป็นทางเลือกในการสัญจรของประชาชน แต่ปัญหาตามมาคือ เครื่องเรือเสียงดังรบกวน คลื่นจากเรือกระทบริมฝั่งและน้ำในคลองยังเน่าเหม็น

อีกปัญหาเร่งด่วนด้วยว่า เขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง สภาพการจราจรติดขัด ไปไหนมาไหนลำบาก สภาพเศรษฐกิจที่ยังย่ำแย่ ทำให้การทำมาหากินฝืดเคือง เกิดปัญหาโจรผู้ร้ายตีชิงวิ่งราวต้องหาปัญหาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องเร่งทำก่อน

นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงสภาพถนน ตรอก ซอก ซอย ให้ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ปรับปรุงคูคลอง ท่อระบายน้ำให้ดีขึ้น แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ปัญหาน้ำเน่าในคลองลาดพร้าว ปัญหามลพิษทางเสียงจากเรือ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดไฟในตรอก ซอก ซอย เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ เพิ่มช่องทางทำมาหากินให้กับชุมชน หาบเร่แผงลอย ไม่ให้พักอาศัยกับที่ค้าขาย ห่างกันจนยากลำบากในการเดินทางและเพิ่มต้นทุน”

“ปวิช” กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับการอาสาเข้ามาทำงานเพื่อชาวห้วยขวางในครั้งนี้ด้วยว่า “การที่เรามีประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งกับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวบ้านร้านตลาด คนอยู่ตึก ห้องแถว บ้านมีรั่ว ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและสาขา ตลอดจนชุมชนฐานรากต่างๆ มั่นใจว่าเข้าใจหัวอกและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่สูงขึ้นในการประสานภาคส่วนต่างๆเข้ามาสนับสนุนกิจการการทำมาหากินและกิจกรรมต่างๆ ของชาวห้วยขวาง ทำให้มั่นใจว่า จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ด้วยแนวคิดที่ว่า เอื้ออาทรเหมือนมิตร ดูแลใกล้ชิดเหมือนญาติ