บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสามยี่ห้อขึ้นราคา กรมการค้าภายในอนุมัติแล้วซองละบาท!!

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ม่าม่า ไวไว ยำยำ ขึ้นราคา กรมการค้าภายในยอมให้ขึ้นได้แต่บาทเดียว ย้ำหากวัตถุดิบปรับลงต้องปรับราคาลงตาม

Advertisement

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยตัวแทนผู้ผลิตบะหมี่กึ่ง​สำเร็จรูป​ 3 ราย คือ มาม่า ไวไว และยำยำ แถลงข่าวร่วมกันที่กรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้พิจารณาการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามที่ผู้ผลิต 3 รายยื่นหนังสือขอปรับราคาจากราคา 6 บาทเป็น 8 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

ซึ่งกรมฯได้พิจารณาร่วมกับผู้ผลิต พบว่า ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากทั้งจากค่าพลังงาน แรงงาน วัตถุดิบทั้งข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม บรรจุภัณฑ์ จึงได้มีการอนุมัติให้ปรับราคาได้ไม่เกิน 1 บาทใน 3 ยี่ห้อคือ มาม่า,ไวไว,และยำยำ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาบะหมี่ครั้งนี้ กรมมีการกำหนดเงื่อนไข 2 ข้อคือ หากราคาวัตถุดิปรับราคาลดลง ผู้ประกอบการจะต้องปรับลดราคาบะหมี่ลงด้วย รวมทั้งต้องแจ้งข้อมูลราคาวัตถุดิบให้กรมรับทราบต่อเนื่อง เพื่อติดตามราคาต้นทุนอย่างใกล้ชิดต่อไป”