น้ำเหนือมา..ประปาภูมิภาคเร่งช่วยประชาชน!!ผู้ว่ากปภ.รุดแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยกรุงเก่า(คลิป)

ไม่ทื้งกัน! ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครุดลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ-น้ำดื่มให้กับประสบอุทกภัยที่อ.บางบาลจ.พระนครศรีอยุธยา
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดย นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ และ นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา แจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ